Gegevensuitwisseling

Goed geregelde en veilige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners komt de behandeling van patiënten ten goede. Als patiënt bepaalt u welke zorgverlener inzage mag hebben in uw patiëntgegevens. Wij vragen u hier expliciet uw toestemming voor.

Inloggen met uw DigiD

Vanaf mei 2018 is vanwege nieuwe privacyregelgeving inloggen met sms of DigiD app verplicht. Voor meer informatie over DigiD verwijzen wij u graag naar de DigiD website van de overheid: http://digid.nl .

Orfeo Kliniek werkt nauw samen met regionale zorgverleners die als team betrokken zijn bij uw behandeling zoals de huisarts of een andere medisch specialist. Het kan gaan om een verwijzing naar een andere zorginstelling voor vervolgbehandeling of -onderzoek. De wet bepaalt dat alleen die informatie mag worden verstrekt die noodzakelijk is voor de zorgverlener om de patiënt te kunnen behandelen, dan wel begeleiden.

Op deze pagina vindt u een overzicht van zorgverleners waarmee Orfeo Kliniek graag uw gegevens zou willen uitwisselen en waar zij uw toestemming voor vraagt. Daarnaast vindt u hier een overzicht van zorgverleners waarmee Orfeo Kliniek uw gegevens mee heeft uitgewisseld ten behoeve van uw behandeling èn als gevolg van uw toestemming.